Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Màster en Màrqueting de Mitjans Socials    

El màster en Màrqueting de Mitjans Socials o en Social Media Marketing (60 ECTs) respon a un programa en el camp de l'administració d'empreses i TIC que pretén formar titulats en Turisme, ADE i altres branques de coneixement (comunicació, geografia, enginyeria, etc.) que desitgin una especialització.

En la societat actual, Internet, les xarxes socials i les tecnologies mòbils han esdevingut eines bàsiques per la comunicació i la presa de decisions de persones i organitzacions, propiciant canvis profunds en el comportament dels consumidors i presentant nous reptes i oportunitats per a les empreses. En aquest context, són més necessaris que mai els professionals experts en màrqueting que dominin les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TICs), especialment els Social Media.

El màster es compon de tres mòduls obligatoris per a tots els estudiants:

(1) Un mòdul troncal que comprèn una sèrie de matèries amb què es pretén oferir una base formativa sòlida en el màrqueting de mitjans socials;

(2) Un mòdul de Pràctiques Acadèmiques Externes Curriculars (PAEC) en empreses o organitzacions i

(3) La realització d'un Treball Fi de Màster.

El Màster es completa amb un mòdul d'optativitat en el qual l'alumne pot escollir cursar una o dues* de les especialitzacions previstes:

(1) Turisme Electrònic, que proveeix una especialització per a futurs professionals turístics i gestors de destinacions en noves tendències turístiques, sistemes de informació turística, i promoció turística a través de mitjans socials, entre d'altres;

(2) L'especialització d'Investigació, en màrqueting de mitjans socials pretén dotar els estudiants dels coneixements i eines per a l'anàlisi quantitativa i qualitativa avançat de dades, així com per al disseny, implementació i avaluació d'una investigació en aquest àmbit. Aquest mòdul està orientat a aquells estudiants que vulguin dedicar-se a la investigació de mercats, en instituts o centres de recerca o empreses, i a aquells que vulguin seguir la seva formació amb la realització d'una tesi doctoral.

Aquest màster està impartit per professors de la UdL i professionals experts en màrqueting electrònic, social media i e-tourism. Els crèdits d'aquest màster tenen un preu públic

 

 

* Si l'estudiant vol cursar els dos itineraris optatius i acabar el màster amb les dues mencions és possible i es pot fer de les següents maneres: O bé, hauria de matricular tots els 78 ECTs si desitja acabar el màster en un sol curs, o si distribueix el màster en dos cursos matricular un màxim de 54 ECTs el primer curs i el segon curs matricular la resta de crèdits fins a completar els dos itineraris. 

true