Inici del Contingut

Pla d'estudis i guies docents

Pla d'estudis Curs 2017-18

Mòdul 1: Mòdul Màrqueting de Mitjans Socials (Ob)
Matèria (Assignatura) Crèdits Semestre
E-màrqueting 6 1r Semestre
Social Media Commerce 6 1r Semestre
Xarxes socials 6 1r Semestre
Recursos web i tecnologies mòbils 6 1r Semestre
Reputació online i Marca Personal en entorns digitals 6 1r Semestre
     
Mòdul 2: Turisme Electrònic (Opt, Especialitat Turisme Electrònic)
Matèria (Assignatura) Crèdits Semestre
Estratègies de comunicació i promoció online en turisme 6 2n Semestre
Noves tendències en turisme 6 2n Semestre
Sistemes d'informació turística avançats 6 2n Semestre
   
Mòdul 3: Mòdul d'Investigació (Opt, Especialitat Investigació)
Matèria (Assignatura) Crèdits Semestre
Mètodes quantitatius avançats d'anàlisi en màrqueting 6 2n Semestre
Mètodes qualitatius avançats d'anàlisi en màrqueting 6 2n Semestre
Mètodes d'investigació en màrqueting de mitjans socials 6 2n Semestre
   
Mòdul 4: Pràctiques Externes (Ob)
Matèria (Assignatura) Crèdits Semestre
Pràctiques acadèmiques externes curriculars 6 2n Semestre
   
Mòdul 5: Treball Final de Màster (Ob)
Matèria (Assignatura) Crèdits Semestre
Treball Final de Màster 6 2n Semestre
   
Total Crèdits ECTS 60