Inici del Contingut

Per què estudiar?

El màster en Màrqueting de Mitjans Socials o en  Social Media Marketing és una titulació pionera a Catalunya i que ofereix uns coneixements diferenciats respecte d'altres màsters en màrqueting a Catalunya.

  • Es tracta d'una proposta formativa inèdita al sistema universitari català que respon a una necessitat d'especialització en els àmbits d'ADE i Turisme però també en altres múltiples camps (Comunicació, Ingenieries, Geografia, etc.).
  • Es tracta d'un màster especialitzat en el màrqueting digital i en concret en la gestió i comercialització a través de mitjans socials o social media. Per la qual cosa ofereix un coneixement dinàmic i de màxima actualitat i interès, responent a una necessitat social creixent, on institucions i empreses necessiten personal amb coneixement especialitzat d'alt nivell en màrqueting digital, utilització de la tecnologia, gestió i anàlisi de dades entorn als social media. 
  • També és l'únic màster en màrqueting de social media que ofereix una especialització en turisme electrònic i una especialització en investigació, per tal de poder prosseguir amb els estudis de doctorat o la recerca aplicada. 
  • Aquest màster és oficial i s'ofereix a la UdL, una universitat pública de reconegut prestigi i qualitat docent i investigadora (veure rànkings universitaris: http://www.udl.cat/ca/es/udl/cifras/ ). A més a més, el màster és impartit a la FDET (Facultat de Dret, Economia i Turisme) que té una llarga trajectòria en els estudis relacionats amb la gestió d'empreses i que aposta pel coneixement aplicat, el domini de les noves tecnologies i el desenvolupament de camps com el turisme.
  • A diferència d'altres màsters i postgraus privats, els crèdits del present màster tenen un preu públic.
  • Per altra banda, al ser un màster de modalitat semi-presencial i de 60 ECTs permetrà als estudiants compaginar l'estudi amb activitats professionals i pràctiques en empreses