Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Calendari de preinscripció i matrícula

Estudiants de nou ingrés

Primer termini

  • Preinscripció: oberta del 2 de març fins al 30 de juny de 2020. (enllaç)

  • Matrícula: 22, 23 i 24 de juliol de 2020.

Segon termini (en el supòsit que quedin places vacants)

  • Preinscripció: oberta del 27 de juliol al 3 de setembre de 2020. (enllaç)

   • Tercera resolució: 15 de setembre de 2020.

  • Matrícula: 21, 22 i 23 de setembre de 2020.

En el supòsit que quedin places vacants es podrà obrir un termini extraordinari de preinscripció.

Les modificacions es faran els dies 15 i 16 d'octubre del 2020 pel sistema d'automatricula o de forma presencial en la secretaria del centre.

Més informació

 

Estudiants de segon curs o amb crèdits pendents

Primer termini
  • Matrícula: 1 i 2 d'octubre del 2020.

  • Modificacions: 15 i 16 d'octubre del 2020.

  • Més informació

La matrícula es farà pel sistema d’automatrícula. No és necessari sol·licitar dia i hora de matrícula. La modificació de la matrícula es podrà fer per automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre.

 

Normativa de preinscripció

Formulari de preinscripció (enllaç)

Més informació.

Què què has de fer per matricular-te?

La matrícula de primer curs, de nou ingrés, en els màsters oficials de la universitat de Lleida es podrà fer pel sistema d’Automatrícula o de forma presencial en la secretaria del centre i la de segon curs o d’assignatures repetides es farà pel sistema d’Automatrícula.

- Documentació a presentar
- Model de sol·licitud de matrícula (anglès)
- Pagament de la matrícula

Més informació.

Modificacions de matrícula

Les modificacions de la matrícula es podran fer els dies 15 i 16 d'octubre i es podrà fer per "automatrícula" o de forma presencial en la secretaria del centre.

 

Matrícula d'itineraris

Està previst que els estudiants acabin el màster amb un dels dos itineraris optatius d'investigació o de turisme electrònic (60 ECTs) i la corresponent menció. Tot i això, hi ha la possibilitat que l'alumne que així ho desitgi pugui cursar els dos itineraris optatius del màster i acabar amb les dues mencions. Aquell estudiant que vulgui obtenir els dos itineraris en un sol curs haurà de matricular els 78 ECTs (60 + 18 del segon itinerari). Si es vol repartir els crèdits en dos cursos, l'estudiant haurà de matricular un màxim de 54 ECTs el primer curs i els crèdits que restin al segon curs fins a completar els dos itineraris (mínim 24 ECTs).  

true